четврток, јуни 14, 2007

Гранап


Гранап - продавница за стоки за секојдневна употреба, најчесто прехрамбени намирници.

И се до вечерва мислев дека зборот гранап е од турско потекло. Арно ама не било така.


ГРАНАП = ГРА (градско) - НА (набавно) - П (претпријатие)

На вас останува да погодите од кое време датира зборот.


1 коментар:

Александар З рече...

Од „второ српско“, ко што би рекол другар ми Шк`љзен што ги пасе овците над островчето на Треска кај Матка :)