понеделник, април 23, 2007

Епохално откритие на скопското Кале

Од извори кои директно се инволвирани на ископувањето на скопското Кале разбрав дека минатата седмица на локалитет се најдени остатоци од ѕидни фрески. Откритието предизвикало внимание сред екипата која раководи со ископувањата и веднаш се повикани стручни лица од Заводот за заштита на спомениците кои треба да ги превземат натамошните активности во врска со наодот.

Мојот извор потврдува дека минатиот петок (20.04) на скопското Кале биле и високи претставници од МПЦ предводени лично од г.г. Стефан кои имале прилика да видат дел од наодите.

Според средновековните извори, но и оние од подоцнежниот период, на скопското Кале се наоѓале три цркви:

  1. Св.Богородица Троручица каде што бил крунисан царот Душан и објавен душановиот законик;
  2. Св.Прокопиј - заштитникот од замјотреси; и
  3. Св.Јован Крстител - активна црква се до 17 век која важела за соборен храм во градот.

Досега ниту една од триве цркви не беше точно убицирана на теренот. Истите најверојатно датираат од крајот на 13 и почетокот на 14 век.

За точно да се каже за која од триве црковни храма станува збор ќе треба да се најде натпис. Според мене ова е најголемиот наод во последниве години. можеби еднаков на златните маски најдени при ископувањата на Голема Порта во Охрид.


линкови:

Волан: Скопско кале - конзервација и археолошки истражувања

Волан: Скопското Кале

Нема коментари: