среда, октомври 01, 2014

Христијанството во Македонија од 313 до 700 година: векови на консолидација, етаблирање и дефинирање. Второ дополнето издание. Скопје, 2014.


Во монографијата предметот на проучување е насочен кон историјата на христијанството и христијанската црква на територијата на Македонија во хронолошката рамка од 313 до 700 година. Тоа е период на значајни промени во Црквата, како на догматски така и на организационен план. Се говори за настани и личности поврзани, најпрво, со консолидацијата, а потоа и етаблирањето на Црквата во сите сфери на општествено‑политичкиот и културниот живот во Римската Империја (Источна и Западна). Воедно во монографијата вниманието на истражување е насочено и кон христолошките и други догматски расправи; период кога христијаните настојуваат да изградат единство во верувањето.

Превземи ја книгата во пдф формат.


1 коментар:

Сандра рече...

Вреди да се чита!